Allianz Doğum Sigortası<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> min read</span>
eğitim sigortası

Allianz Doğum Sigortası5 min read

dogum-sigortasi
Allianz Doğum Sigortası Anlaşmalı hastaneye göre doğum teminatının 5 ile 18 ay önce yapılmalıdır.Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise bu süre 12 aydır. Bebek 60 gün içinde sigortalanırsa ‘Allianz bebeği’ olur ve ömürboyu yenileme garantisinden faydalanır.

Alliaz Doğum Sigortası Nedir?

Genellikle doğum öncesi yaptırılan doğum sigortası , anlaşmalı hastaneye göre doğum teminatının 5 ile 18 ay önce yapılması gereken bir sigortadır.

Not: Acenteliğini yaptığımız Demir Hayat Sigorta da bekleme süresi yoktur. Hamile iken bile eğer SGK lı iseniz bu poliçeyi bir tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü olarak alabilirsiniz. 

-Doğum teminatı nedir? Neleri kapsar?

Allianz Türkiye sağlık sigortası kapsamında müşterilerimizin tercihlerine göre doğum teminatı sunuyor. 18 yaş ve üzeri kadın sigortalılarımız, modüler veya tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğum teminatını isteğe bağlı olarak alabilir. Modüler sağlık sigortasında sunulan doğum teminatı; normal doğum , sezaryen , gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlarla beraber gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler (TORCH, HIV, amniosentez, NST, Down üçlü tarama vb.) ve gebelik dönemindeki periyodik doktor muayenelerini kapsar. Tamamlayıcı sağlık sigortasında sunulan doğum teminatında ise bu işlemlerin SGK tarafından karşılanması kaydıyla ödenecek fark ücretleri kapsam içinde yer alıyor.

-Doğum teminatı ne zaman alınmalı?

Doğum teminatında bekleme süresi bulunuyor. Tercih edilen ürün ve anlaşmalı kurum ağına göre 5 ile 18 ay arasında bekleme süresi uygulanıyor.

Doğum Sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Kapsam dışı kalınmaması için nelere dikkat edilmeli?

Doğum Sigorta yaptırırken tercih edilen ürün ve anlaşmalı kurum ağına göre bekleme süresi uygulamasına ve teminat kapsamına dikkat edilmelidir.. Poliçenin doğuma ilişkin ayakta işlemleri yani gebelik rutin kontrolleri kapsayıp kapsamadığına da dikkat edilmesini öneriyoruz. Örneğin,modüler sağlık sigortasında anlaşmalı kurum ağına göre 5 ya da 18 ay olmak üzere iki farklı bekleme süresi uygulaması mevcut. Bu bekleme süresi sonunda başlayan gebelikler poliçe kapsamına alınıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise bu bekleme süresi 12 ay…

Modüler sağlık sigortasında belirtilen bekleme süresi sonunda başlayan gebelikler poliçe kapsamına girerken; gebelik hakedişi hesaplamasında sigortalının son periyot tarihi dikkate alınıyor. Son periyot tarihinin poliçe üzerinde belirtilen 5 ya da 18 aylık bekleme süresi sonrasında ve gebelik takibinde yapılan ultrasonografi bulguları ile uyumlu olması gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise 12 ay bekleme süresinin ardından başlayan gebelikler poliçe kapsamında değerlendiriliyor.

-Hastane seçimi sigortalılık durumunu etkiler mi? Sigorta şirketlerinin anlaşmalı oldukları hastaneler var mı?

 Allianz Türkiye olarak birçok sağlık kurumu ve muayenehane doktoru ile anlaşmamız bulunuyor. Anlaşmalı ve anlaşma harici kurumlarda limit ve ödeme yüzdelerinde ise farklılıklar olabiliyor.

-Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum sigortası için geçerli mi?

 Doğum teminatı seçilmiş ise evet geçerlidir.

BEBEĞİN SADECE RUTİN TESTLERİ DAHİL

Doğum sigortası bebeği ne kadar kapsar?

 Modüler sağlık sigortasında, bebeğin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yaptırılan,muayene ve rutin tetkik giderleri (yeni doğan bebek kan grubu belirleme, metabolik tarama testi, otoakustikemisyon (işitme testi) gibi),  yenidoğan teminatı ile annenin poliçesinden; bu giderler dışındaki bebeğe ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanıyor. Allianz güvencesiyle doğan bebekler, doğum tarihlerinden itibaren 60 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapılarak poliçe kapsamına dahil edilmeleri durumunda, ‘Allianz Bebeği’ olarak kabul ediliyor. ‘Allianz Bebeği’ olarak kabul edilen bebeklere Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz ve “poliçe özel şartlarında belirtilen” doğuştan gelen hastalıkları kapsam içine alıyoruz. Prematüri teminatını ise belirli bir limitle sağlıyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise yenidoğan teminatı bulunmuyor. Bebeğe ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ‘Allianz Bebeği ’uygulamamız bulunmuyor.

YILLIK PRİMLER 600 LİRADAN BAŞLIYOR

Allianz Bebeği

Yıllık maliyeti şartlara bağlı olarak nedir? Nasıl değişir?

Teminatın primi tercih edilen ürün, sigortalılık yılı, yaş, anlaşmalı kurum ağı, bekleme süresi, kapsam (gebelik rutin dahil/hariç) gibi kriterlere bağlı. Yıllık primler 650 liradan başlıyor.

 –Maliyet avantajı sağlamak için ne yapılabilir?

 Doğumun mümkün olduğu ölçüde önceden planlanarak bekleme süresi öncesinde doğum teminatlı bir sağlık poliçesi alınmasını ve doktor seçiminde sigorta poliçesinin kapsadığı anlaşmalı hastane ve doktor ağı arasından tercih yapılmasını öneriyoruz