Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Sizin ve ailenizin sağlık sorununda İstediğiniz zaman en yakın sağlık kuruluşuna gidip tedavi görmemizi sağlayan bir güvence.

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası

Türkiye’nin her yerinde, yüzlerce anlaşmalı sağlık kuruluşunda , hiç bir ücret ödemeden tüm sağlık giderlerininiz Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası ile koruma altına alınır. Sınırsız doktor muayenesi ve yatarak tedavileriniz Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası kapsamında.

Peki neden sağlık sigortası yaptırmalıyız

Biliyorsunuz hastanelerin sayısı gitgide artmaya başladı ve özel hastaneler daha ulaşılabilir hale geldi. Ancak özel hastanelerdeki maliyetler oldukça yüksek .

Özel sağlık sigortası bize istediğimiz zaman istediğimiz hekime, istediğimiz sağlık kurumuna ulaşmamızı sağlıyor. Özel bir sağlık sigorta poliçesi yaptırırsanız özel hastanelerdeki bir hekime kaç kez giderseniz gidin bir sınırlama ile karşılaşmazsınız.

anadolu sigorta
anadolu sigorta


Sağlık sigortası yaptırırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Sigortalı adayının hangi sağlık sigortasını alması gerektiğine karar vermesi hem poliçede yer alacak teminatlar, hem de poliçe primine etki eden en önemli faktörlerden biridir.
Örneğin özellikler çocukları olan kişilerin ayakta tedavi poliçesi almaları onlar için önemli. Özellikle 6 yaşın altındaki çocukların normal rutin doktor muayeneleri sağlık sigortası poliçesi içinde karşılandığından ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçe almaya dikkat etmeli.

En başında sağlık sigortasına hangi şartlarda dahil olacaklarını bilinmesi de çok önemli. Özel sağlık sigortası, sadece poliçeyi yaptırdınız tarihten sonra ortaya çıkan hastalıklarınızı kapsamakta. Bundan öncesi hastalıkları kapsamamaktadır. Bu nedenle kişi başvuru formu doldururken, sigorta şirketine geçmişten gelen herhangi bir hastalığı varsa bunu beyan etmeli Örnek olarak ; Tansiyonu Olabilir, diyabeti olabilir vs. Beyan edilen hastalıklar için sigorta şirketi tarafından risk değerlendirilmesi yapılarak ilgili hastalıklar kapsam dışı bırakılır ya da ek prim ile kapsam içine alınır.

Sigortalı, mutlaka poliçesinde yer alan teminatları bilmelidir. Özel Sağlık Sigortası içerisinde ki özel şartları mutlaka okumalılar .

Ömür boyu yenileme garantisine nasıl sahip olacağı hakkında bilgi edinilmeli ve aynı zamanda ilk yıl için ilgili bekleme süresinde hastalıkların neler olduğunun bilinmesi gerekmekte.

Anadolu sigorta özel sağlık sigortası teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
anadolu sigorta özel sağlık sigortası

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç
 • Tanı
 • Fizik tedavi
 • Menopoz* (Özel Şartlarla Belirleni)
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

Allianz Bireysel Sağlık Sigortası

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda bulunan diğer teminatlar; poliçenin geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitler ile karşılanır

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

Anadolu sigorta özel sağlık sigortası dilerseniz yurt dışında da geçerli.

Temel Ürün – Hesaplı Sağlık Sigortası

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır.

Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu

TEMİNATLARÖDEME ORANI (%)TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT100LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ100LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün)100LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ100LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK100LİMİTSİZ
TANI YATARAK100LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ100LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ100LİMİTSİZ
DİYALİZ100LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE100LİMİTSİZ
EVDE BAKIM10030.000,00 (YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON10040.000,00 (YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ1007.000,00 (YILLIK LİMİT)
SUNİ UZUV10035.000,00 (VAK’A BAŞI)
AMBULANS1003.500,00 (VAK’A BAŞI)
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI10042.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT DIŞI HAVA AMBULANSI10084.000,00 (VAK’A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER1002.200,00 (YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
PSA10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP100YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
 • Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç(yatarak), tanı (yatarak), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale teminatları sadece yurtiçinde limitsiz, yurtdışında ise yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
 • 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalıların yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.
 • Sigortalılar ek prim ödeyerek ferdi kaza teminatı da alabilmektedir.

Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu

TEMİNATLARÖDEME ORANI (%)TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT1006.240,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT10015.600,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT10031.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT10062.400,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT100156.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT100312.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ1001.8000,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM1003.420,00 (GÜNLÜK LİMİT)
100307.800,00 (VAK’A BAŞI)
DOKTOR TAKİBİ100636,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK1005.900,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK1009.100,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ100149.000,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ100122.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ10062.000,00 (YILLIK LİMİT)

Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.

Ürün AdıKapsamAyakta TedaviYatışlı Tedavi
Teminat Limiti(Yıllık)Ödeme OranıTeminat Limiti(Yıllık)Ödeme Oranı
Temel Ürün – Hesaplı Sağlık SigortasıSadece Yatışlı TedavilerYokYokLimitsiz%100
Hesaplı Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + İleri Görüntüleme Tetkikleriİleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz%80Limitsiz%100
Hesaplı Maksi Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Tüm Görüntüleme +Kan TetkikleriTüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz%80Limitsiz%100
Standart Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler2.000 ₺%80Limitsiz%100
Standart Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler4.000 ₺%80Limitsiz%100
Elit Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta TedavilerLimitsiz%80Limitsiz%100
Elit Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta TedavilerLimitsiz%100Limitsiz%100

Ekonomik ürünlere sahip sigortalının poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşları ve yurt dışında geçerli değildir.

Özel Sağlık Sigortası | Anadolu Sigorta