Arı Kovanı Sigortası
DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARI KOVANI) SİGORTASI

Arı Kovanı Sigortası

Devlet Destekli Arı Kovanı Sigortası

Arı Kovanı Sigortası Nedir?Kimler Yaralanabilir? Ne işe Yarar?

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Arıcılar, sigorta priminizin yarısının havuz sigortası tarafından ödenmesini ister misiniz? Arılı Kovan Sigortası ile gezgin arıcılarımızın nakliye esnasındaki hasarlarının da karşılanır.

Devlet Destekli Arı Kovanı Sigortası Kapsamı

Sigortanın Konusu

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

Arı Kovanı Sigortası

Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

Arı kovanı sigortası , aktif (içinde arı olan) kovanların:

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve su baskını
 • Vahşi hayvan saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı arı kovanı sigortası temin eder. Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

Arı Kovanı Sigortası Sigortaya Kabul Şartları Nelerdir?

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olunması
 • En az 30 adet kovan olması
 • İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi

Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce, kovanları nakledileceği adresler ve nakliyatın gerçekleştirileceği araç tipleri ve işaretlerinin Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmesi ve kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması zorunludur. Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi arı kovanı sigortası ile teminat kapsamına alınmaz.

Sigorta Edilecek Kovanlar

Arı Kovanı Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir.

Bize hemen ulaşın arı kovanı sigortası ile arılarınızı güvene alalım.