Asansör Mali Sorumluluk Sigortası<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> min read</span>
asansor sigortasi

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası3 min read

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası asansör işi yapan şahış ve firmaların 06/04/2019 tarih ve 30737 sayı ile resmi gazetede yayınlanan asansör işletme ve bakım yönetmeliği çerçevesinde yaptırmakta zorunlu olduğu ve mesleki hizmetlerini kusurlu olarak yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkacak zararlar sebebiyle üçüncü şahısların asansör firmasına karşı ileri sürebilecekleri tazminat taleplerini , teminatlar dahilinde karşılayan sigorta poliçesidir.

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?

Her meslekte olduğu gibi asansör firmaları da bazı istenmeyen durumlar karşısında üçüncü şahısların tazminat talepleri ile karşılaşabilmektedir. Bu nedenle firmalar kendileri aleyhine açılabilecek davlarda kaybetme durumda yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalırlar.

Asansör firmaları bu yükten poliçede yazılı teminatlar dahilinde kurtulmaktadır.

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası Teminatları

500,000 TL sorumluluk teminatı ile asansör sebebiyle 3. şahıslara verilebilecek zararları karşılar.

500,000 TL Teminatlı Poliçenizi 11 Taksit İmkanı İle Almak İçin

0 312 277 24 37
0 553 465 1 800

Dilenirse teminat arttırılabilir.

Asansör Mesleki Sorumluluk Sigortası Neleri Karşılar?

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
  Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakım altında tutulan; marka, tip, kullanım tarzı, taşıma kapasitesi, bulunduğu adres
  poliçede belirtilen asansör ya da asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişilere ve
  istenirse işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumlulukları poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder.
  Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık
  ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti
  dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna ve ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel şart kararlaştırabilme
  hakkı vardır.
 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko- sigortacının sözkonusu olan talimatı verip vermemek hakkı
  saklı kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil
  edilebilir.
  Poliçede yazılı asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucunda, işverene bir hizmet veya
  vekillik sözleşmesi ile bağlı kişilerin bedeni zararlara uğramaları nedeniyle işverene düşecek yasal sorumluluğa dayanan tazminat talepleri, teminat kapsamına eklenebilmektedir.

Asansör Hasarı Olduğunda Ne Yapmalıyım?

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan
  isteyebilir ya da şirketimiz web sitesinden “Hasar Bildirim Bilgileri” linkinden temin edebilirsiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları
  yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, menfaat sahibine tazminat ödeme borcu poliçe şartları dahilinde sigortacıya aittir.

Asansör yetkili servislerine sigorta zorunluluğu

Kanunen zorunlu olan sigortanız için bizi arayınız.

Teklif Formumuzu doldurarak da bizden teklif alabilirsiniz.

Asansör mesleki sorumluluk sigortanız genel şartlar dahilinde hazırlanıp size gönderilir.