Aylık Kasko 30 TL den Başlayan Fiyatlarla<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> min read</span>
kaskoda en iyi fiyatlar

Aylık Kasko 30 TL den Başlayan Fiyatlarla7 min read

Aylık Kasko Sigortası ile aracınızı ;

Aylık Kasko Sigortası Çift Taraflı Çarpışma Çalınma ve Yanma risklerine karşı aracın rayiç değerine kadar güvence altına alabilirsiniz!

Ayrıca isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7 24 Asistans Paketini de aylık kasko poliçenize dahil edebilirsiniz

Kredi kartı limitine bloke koymadan aylık 30 TL ’den başlayan prim ödemeleri ve dilediğiniz zaman mevcut hasarsızlık kademesi ile genişletilmiş Artı Kasko poliçesine geçiş yapabilmeniz de Aylık Kasko ile mümkün!

Kasko yenileme vadesi gelmiş fakat henüz yenileme yapmamış, belirli kriterlere sahip bireysel müşterilerimiz Aylık Kasko sigortasından yaralanabilir.

Bireysel olarak kullanılan Hususi, Jeep, Kamyonet, Panelvan ve Minibüs( 10 Koltuk) kullanım tarzlarında yenilemesi gelen,

Aracını dönemsel olarak az kullanan veya hiç kullanmayan ekonomik sebeplerden dolayı Genişletilmiş Kasko poliçesi yaptırmak istemeyen

Yüksek primler ile kredi kartına bloke koydurmak istemeyen

Dilediği zaman Genişletilmiş Artı Kasko’ya mevcut hasarsızlık kademesi ile

birlikte geçiş yapmak isteyen

sigortacim
aylık kasko sigortası ile Kasko Poliçeniz daha ucuz

Kredi K artı Blokesi Yok! Poliçenin düzenlendiği kredi kartı ile her ay otomatik yenileme

Dilediğin zaman Genişletilmiş Artı Kasko’ya geçiş hakkı

Poliçe tanziminden sonra bir defaya mahsus 2 ay üst üste poliçe yenilenmemesi durumunda da hasarsızlık uygulamasının
devam etmesi


İhtiyari Mali Mesuliyet teminatını talep edilen ve fihristte sunulan limite kadar seçim olanağı Aracın anahtar ile çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucunda oluşacak zararlar

7 24 Asistans Hizmeti

Kiralık Araç Hizmeti 7 Gün

Çekici Hizmeti

Aracın Kurtarılması

Akü bitmesi durumunda çekici hizmeti

Çift Taraflı Çarpışma

Çift taraflı çarpışma teminatı sigortalı aracın karayolunda kullanılan motorlu motorsuz araç veya araçlarla çarpışması durumunda
oluşacak hasarları kapsar

Çalınma

Sigortalıya ait aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu uğrayacağı maddi zararları teminat kapsamındadır Aracı çalan
hırsızların yapacağı kazalara bağlı olarak araçta oluşacak ziyanlar, hırsızların emniyet güçlerince yakalanması koşuluyla poliçe
kapsamında temin edilmiştir Ayrıca aracın anahtarla çalınması veya çalınmaya teşebbüsü durumunda oluşabilecek zararlar da
teminat kapsamında yer almaktadır

Yanma

Aracın yanması teminat kapsamındadır

Hasarsızlık İndirim Klozu

Hasarsızlık indirim hakkının kazanılması, korunması ve taşınması her bir ürünün kendi koşullarında gerçekleşir Sigortacı, sigortalının Dar Kasko kapsamında düzenlenmiş bu poliçesindeki hasarsızlık haklarının bir başka sigorta şirketine taşınması konusunda sorumlu tutulamaz

Şirketimizden Dar Kasko kapsamında 1 aylık poliçe düzenlenmiş olan iş bu poliçede herhangi bir hasar 100 rüculu hasarlar hariç olmak üzere) meydana gelmemesi ve “poliçedeki aracın 11 ay boyunca poliçe yaptırması kaydıyla” 11 ay sonunda Şirketimizden Genişletilmiş Kasko poliçesi olarak satın alacağı poliçede aşağıda yazılı hasarsızlık indirimleri uygulanacaktır 11 aylık süre, Şirketimizden ilk düzenlenen 1 aylık poliçe üzerinden hesaplanacaktır
Birinci yılın sonunda 30
İkinci yılın sonunda 40
Üçüncü yılın sonunda 50
Dördüncü yılın sonunda 60

LPG Sistemi Klozu

Aracın standart donanımı dışında bulunan ve sonradan monte edilmiş LPG yakıt sistemi teminat kapsamı dışındadır

Asistans Hizmetleri

Aracın Çekilmesi Hizmeti poliçe teminatları arasında yer alan çift taraflı çarpışma ve yanma risklerinin gerçekleşmesi sonucu, aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya trafikte güvenli sürüşü engelleyen durumlarda, aracın aynı il içinde istenilen yetkili veya anlaşmalı servise, aynı il içinde anlaşmalı ya da yetkili servis yoksa il sınırları dışında en yakın yetkili veya anlaşmalı servise çekilmesi hizmeti 1 kere ile sınırlı olmak üzere 1 000 TL’ye kadar karşılanmaktadır
Aracın Kurtarılması Hizmeti çift taraflı çarpışma ve yanma risklerinin gerçekleşmesi sonucunda aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, aracın kurtarılması ve sonrasında yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 1 kere ile
sınırlı olmak üzere 1 500 TL’ye kadar teminat altındadır
Herhangi bir sebep ile akü bitmesi sonucu aracın yürüyemediği durumlarda, en yakın yetkili veya anlaşmalı servise çekilmesi poliçe dönemi içerisinde 1 kere ile sınırlı olmak üzere 1 000 TL limite kadar karşılanacaktır

Akü ücreti, akü değişimi ile ilgili işçilik/malzeme masrafları ve diğer hizmetler teminata dahil değildir

•“Akü Bitmesi Durumunda Çekim Hizmeti” teminatı/limiti ile “Aracın Çekilmesi Hizmeti” teminatı/limiti birleştirilemez
Kiralık
Araç Hizmeti çift taraflı çarpışma riskinin gerçekleşmesi sonucu hareketsiz kalan aracın onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda, kazanın oluş yeri dikkate alınmaksızın olay başına azami 7 gün süre ve poliçe vadesi içinde 1 kez ile sınırlı olmak üzere ikame araç sağlanmaktadır

İhtiyari Mali Mesuliyet

Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder .Her türlü değer kaybı talepleri teminat haricidir

Aylık Kasko Örnek Hesaplama Tablosu

örnek hesaplama tablosudur.
Aylık Kasko Önek Hesaplama Tablosu

Aylık Kasko Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Bu Ürünü Satın Alabilir

Sompo Sigorta yenilemelerimizde minimum 1 gün maksimum 15 gün vade boşluğu olanlar poliçelere, diğer şirket yenilemelerinde ise yenileme vadesi içinde olan(Dar Kasko hariç) veya vade boşluğu 15 güne kadar olan araç değeri 400 000 TL’yi aşmayan bireysel müşterilerilerimiz yararlanabilir. kasko trafik sigortasi

Sadece Genişletilmiş Artı Kasko Sigortası yenilemesini yapmayan müşteriler için mi geçerli?

Hayır,
Aylık Kasko ürünü herhangi bir sigorta şirketinde ve herhangi bir kasko ürününde geçmişi olan ve yenileme dönemi gelmiş kriterleri sağlayan tüm bireysel müşterileriniz için geçerlidir

Poliçe Tanzim Esnasında SMS Kurgusu Olacak mıdır

Evet,
Mini Kasko ürünümüzde olduğu gibi sigorta ettirene SMS ile bilgilendirme yapılarak onay kodu ile poliçe tanzimi gerçekleşecektirSompo-mini-kasko

Aylık Kasko Sigorta sını Ne Zaman Yenilemeliyim?

Aylık
Kasko Sigortası siz aksini bildirmediğiniz ve belirli kriterleri sağladığınız sürece ve kredi kartınızın onay vermesi halinde her ay otomatik olarak yenilecektir

Aylık Kasko Neleri Kapsar?

Aylık Kasko ürünü çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır Üstelik isteğe bağlı olarak ihtiyari mali
mesuliyet teminatının yanı sıra, asistans hizmetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir

Aylık Kasko Nedir?

Sompo
Sigorta Aylık Kasko Sigortası aracınızın kasko yenilemesi geldiği halde belirli nedenlerle yenileme yaptıramadığını z durumlarda kredi kart ı limitinize bloke koyulmadan bütçenize uygun fiyatlarla aracınızı korumanız için hazırlanmış bir kasko sigortası ürünüdür
Aracınızı en uygun fiyatlarla ve aylık ödemeyle sigortalayabilir ve temel risklere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Neden Aylık Kasko Sigortası Yaptırmalıyım?

Aracımızı bazı dönemlerde az kullanabilir veya hiç kullanmayabiliriz Böyle durumlarda poliçenizin hasarsızlık kademesini kaybetmemek
ve aracınızı teminatsız bırakmamak adına Aylık Kasko sigortası yaptırabilir dilediğiniz zaman Genişletilmiş Artı Kasko’ya geçiş
yapabilirsiniz.
Kredi kartı limitinize bloke konmaz
Poliçeniz kartınızın onay vermesi durumunda her ay otomatik olarak yenilenir.
30 TL 100 TL arasında değişen primler ile aylık ödeme kolaylığı