Bitkisel Ürünler Sigortası

Bitkisel Ürünler Sigortası

Bitkisel ürünler sigortası ile ürünleriniz Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi doğal afetlere karşı koruma altında. Emeğinizin zayii olamaması ve maddi kayıplar yaşamamanız için sizde devlet destekli ve uygun ödemeli bitkisel ürünler sigortası yaptırın. Güvende kalın.

Bitkisel Ürünler Sigortası Teminatları

Tüm Bitkisel Ürünler İçin Teminatlar ;

  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerinizde meydana getirdiği miktar kaybı ve ,
  • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı teminat Bitkisel Ürün Sigortası ile teminat kapsamına alınır

İsteğe Bağlı Bitkisel Ürünler Sigortası Teminatları

  • Don riskinin yetiştirdiğiniz yaş meyvelerde ve yağ gülünde neden olabileceği miktar kaybı,
  • Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri, destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar,
  • Yaban domuzlarının tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu zararlar ile miktar kaybı,
  • Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde sebep olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,
  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Not: İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz. Mutlaka Ana teminatlarla birlikte alınması gerekir.

Ekonomik olarak verimli meyve ağaçlarında, çay ve asmaların kendileri ve fidelerinde, süs bitkisi fidelerinde; Dolu, fırtına, kasırga, yangın, deprem, heyelan, sel ve sel, araç çarpma ve kar ağırlığı risklerinden kaynaklanan tam hasarlar ürün ile veya üründen bağımsız olarak sigortalanabilir.

  1. Büyükbaş Hayvan Sigortası

Kümes Hayvanları Sigortası

Tarsim