Doğa Sigorta Trafik Sigortası, Doğa Sigorta Trafik Sigortası Hesaplama,Doğa Sigorta Trafik Sigortası Fiyatları

0553 465 1 800
0312 277 24 37
0312 911 35 95

Doğa Sigorta Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı hükmünce trafiğe çıkan her araç için yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortasının yapılmasındaki temel amaç; karışılan kazada karşı tarafın uğradığı hasar neticesinde karşılaştığı kayıpların üstlenilmesidir. Bu sigorta türü, zorunlu olarak bu sigortayı yaptırmış araç sahibinin zararını karşılamaz. Araç sahiplerinin kendi zararlarını karşılamak amacıyla kasko yaptırmaları gerekir.

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Römork, yarı römork ya da bir aracın neden olabileceği zararlar çekicinin sigorta kapsamına girer. Ancak, insan taşımakta olan römorklar -poliçede ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış ise- sigorta teminatına dâhil olur.

Kazada ortaya çıkan zararın önüne geçilmesi ya da azaltılması amacıyla, sigorta sahibinin üstlendiği zorunlu harcamalar, teminat limitleri dâhilinde Doğa Sigorta tarafından karşılanır.

Hak sahibinin aracında meydana gelen değer kaybı dâhil olmak üzere uğradığı maddi zararlar sigorta eksperinin tespiti sonucunda Doğa Sigorta tarafından karşılanır.

3. kişinin trafik kazası sebebiyle bedenen eski haline dönmesi için protez organ masrafları dâhil olmakla birlikte tüm tedavi giderleri sağlık giderleri teminatı ile karşılanır. Doğa Sigorta tarafından gerçekleştirilen aktarımın ardından bu teminatın ödeme sorumluluğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) geçer.

Doğa Sigorta, üçüncü kişinin trafik kazası nedeniyle sürekli sakatlığının oluşması durumunda ileride uğrayacağı maddi zararları tazmin etmektedir. Bunun için yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra hesaplanan bakıcı giderleri -teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla- Doğa Sigorta tarafından karşılanır.
Doğa Sigorta, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalacak yakınlarının destek zararlarını karşılamakla yükümlüdür. 

Zorunlu Trafik Sigortası Ödenecek prim tutarının hesaplanmasındaki Etkenler Nelerdir?

Zorunlu Trafik Sigortası        
Taşıtınızın bir önceki yıl hasarsızlık notu
Taşıtın marka ve model özellikleri
İl trafik yoğunluğu / İkamet edilen şehir/ilçe
Sigorta yapılacak yıl için belirlenen prim tutarı
Aracın kullanım amacı