Eğitim Sigortası Nedir?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> min read</span>
eğitim sigortası

Eğitim Sigortası Nedir?3 min read

Eğitim Sigortası

Sigortanın amacı; çocuğunuzun eğitim hayatına başladığı andan okul hayatını bitirdiği son güne kadar, eğitimi kesintiye uğratacak riskleri güvenceye alm

Poliçenizde sürekli sakatlılık teminatı ve ölüm teminatlarını bulunur

  • Eğitim Sigortası ile, başınıza gelebilecek yaşam kaybı ya da tercihinize göre kaza sonucu maluliyet durumunda, çocuğunuzun eğitimine devam edebilmesi için poliçede belirtilen tutar tarafınıza ya da yaşam kaybı halinde hak sahiplerine ödenir.
  • Sigorta süresi, sigortanın başladığı yıldan itibaren kalan eğitim süresine göre belirlenir. En az 4, en çok 20 yıl olabilir.
  • Ödemeniz gereken sigorta primi, yaşınıza ve teminat tutarınıza göre hesaplanır.
  • Primlerinizi tercihinize göre peşin veya 12 taksite kadar hesabınızdan ya da kredi kartınızdan aylık olarak ödeyebilirsiniz.
  • Çocuğunuzun yıllık eğitim gideri ve eğitim süresi ne kadarsa, teminat tutarı bunu kapsayacak şekilde oluşturulur. Teminat tutarı, çocuğunuzun her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak azalır.
  • Örneğin, öğrencinin yıllık eğitim masraflarının 10.000 TL olduğunu ve 8 yıllık bir eğitim süresi kaldığını düşünürsek; ilk yılın sigorta teminatı 80.000 TL olarak belirlenir. İkinci sigorta yılında ise sigorta teminat tutarı 70.000 TL’ye düşer. Bu şekilde sigorta teminatı her yıl eşit tutarda azalarak, kalan eğitim gideri tutarını kapsayacak şekilde maddi güvence oluşur.
nimble_asset_about_one
eğitim sigortası

Avantajları

Eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından / yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor. Mükellef şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabiliyor. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabiliyor. 

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımlarını, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i

Hemen Eğitim Sigortası Teklifi Alın

Araç Sigortası İçin Mutlaka Yazınız
Araç Sigortası İçin Mutlaka Yazınız