groupama sigorta
Groupama Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sgk Anlaşmalı Özel Hastanelerde Fark Ücreti Ödemeye
Son. Uygun prim ve ödeme kolaylığı ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı Hemen Alın

Groupama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Groupama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Son yıllarda oldukça yaygınlaşan ve sigortalıların sağlık sigortasında hem ekonomik olması nedeniyle hem de özel hastanelerde tedavi giderlerini karşılaması sebebi ile tercih ettiği tamamlayıcı sağlık sigortası ,Groupma Sigortada Hiss Groupama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olarak sigortalılarımızın hizmetinde.

HİSS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile özel hastanelerde fark ücreti ödemeye son. Groupama sigortanın geniş anlaşmalı hastane ağı ile nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı.

Groupama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

 • Günün her saatinde doktor hizmeti
 • Ek ücret ödemeden check-up hizmeti ile sağlığınız kontrol altında
 • Medikal Yardım Hizmeti
 • Yatarak tedavilerde sınırsız limit
 • Aile indirimlerinden yararlanma
groupama sigorta
groupama sigorta

Groupama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

 • Ameliyat:
  Yatarak tedaviniz sırasında operasyon geçirmeniz gerektiğinde tüm operasyon masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücretleri teminat altındır.
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi:
  Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gereken bütün fizik tedavi masraflarınız poliçenizden karşılanır.
 • Oda, yemek, refakatçi:
  Hastanede yatmak zorunda olduğunuz durumlarda oda, yemek ve refakatçi giderlerinin tamamlayıcı sağlık sigortanız kapsamında karşılanır.
 • Yoğun bakım:
  Yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen tüm tedavi giderleriniz sizin için poliçenizden ödenir
 • Anjiografi, anjioplasti:
  Hastanede yattığınız süre içerisinde yapılan koroner anjiografi gibi tedavi masrafları poliçeniz kapsamında.
 • Küçük müdahale:
  Küçük müdahaleler için istenilen tüm masraflar sigorta kapsamında . Tüm bu giderler güvencemiz altında!
 • Kemotrapi, radyoterapi, diyaliz:
  Kritik hastalıkların tedavisinde uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) teminatımız altında!
 • Yurt içi acil yardım ve acil danışma (ambulans dâhil):
  Ani durumlarda ortaya çıkan ve hayati tehlike gösteren tıbbi müdahaleler tss kapsamında . Yerinde müdahale, hastane nakli gibi Acil Yardım Hizmetleri* ile poliçeniz hep yanınızda.
  *Sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı’nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmetini karşılar.
 • HİSS check-up ücretsiz hizmet:
  Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarında yaptırılması şartıyla, belirli tetkiklere ait sağlık giderleriniz %100 oranında teminatımız altında!
 • Doktor muayene giderleri:
  Bir kaza ve/veya hastalık sebebiyle tanı ve tedaviniz için hastane, klinik, özel muayenehane ya da acil durumlarda evde, doktor tarafından yapılacak muayeneler ile ilgili giderler teminatımız altında!
 • Laboratuvar Giderleri:
  Bir hastalığın tanısı için doktor tarafından gerekli görülen kan, idrar tetkikleri, laboratuvar incelemeleri, röntgen (mamografi ve ilaçlı grafiler dahil), ultrason, EKG, EEG, EMG ve bunlarla kısıtlı kalmamak üzere her türlü tanı yöntemleri ile ilgili sağlık giderleri güvencemiz altında!
 • Radyoloji:
  Hastane tedavisi sebebiyle karşılaşabileceğiniz radiografi giderleri teminatımız altında!
 • Modern teşhis hizmeti:
  Hekim tarafından gerekli görülen laboratuvar testleri, radyolojik incelemeler, BT, MRI, sintigrafiler, endoskopik / girişimsel tetkikler, anjiografiler, uyku araştırmaları gibi tanı amaçlı incelemelerin giderleri yıllık limit dâhilinde güvencemiz altında!
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti:
  Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedaviler dışındaki fizik tedavi masrafları poliçe yılı içerisinde 15 seansa kadar teminatımız altında!
sağlık sigortası

Groupama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası HİSS

HİSS 1
Yatarak Tedavi Teminatı
Dahili ve/veya cerrahi yatış
Yoğun Bakım
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Koroner Anjiyografi
Küçük müdahale giderleri
Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
Ambulans hizmeti
HİSS Check-Up hizmeti (2 yılda 1)
HİSS 2
Yatarak Tedavi Teminatı
Dahili ve/veya cerrahi yatış
Yoğun Bakım
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Koroner Anjiyografi
Küçük müdahale giderleri
Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
Ambulans hizmeti
HİSS Check-Up hizmeti (yılda 1)
HİSS 3 (Annelik Dahil)
Yatarak Tedavi Teminatı
Dahili ve/veya cerrahi yatış
Yoğun Bakım
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
Koroner Anjiyografi
Küçük müdahale giderleri
Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
Ambulans hizmeti
HİSS Check-Up hizmeti (yılda 1)
Annelik Teminatı
Annelik teminatı
Gebelik rutin kontrolleri
HİSS 2
Ayakta Tedavi Teminatı
Doktor Muayene
Laboratuar Hizmetleri
Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
Modern Teşhis Yöntemleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ambulans hizmeti
HİSS 3 (Annelik Dahil)
Ayakta Tedavi Teminatı
Ayakta Tedavi Teminatı
Doktor Muayene
Laboratuar Hizmetleri
Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
Modern Teşhis Yöntemleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ambulans hizmeti
Annelik Teminatı
Annelik teminatı
Gebelik rutin kontrolleri

HİSS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

HİSS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Broşürü