• 29 Ekim Mah. Mevlana Cad 866. Sokak No:1-2/C Yenikent Ankara
 • Bizi Arayın :0312 277 24 37

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası
Acentem Burada

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Sizin ve ailenizin sağlık sorununda İstediğiniz zaman en yakın sağlık kuruluşuna gidip tedavi görmemizi sağlayan bir güvence.

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası

Türkiye’nin her yerinde, yüzlerce anlaşmalı sağlık kuruluşunda , hiç bir ücret ödemeden tüm sağlık giderlerininiz Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası ile koruma altına alınır. Sınırsız doktor muayenesi ve yatarak tedavileriniz Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası kapsamında.

Peki neden sağlık sigortası yaptırmalıyız

Biliyorsunuz hastanelerin sayısı gitgide artmaya başladı ve özel hastaneler daha ulaşılabilir hale geldi. Ancak özel hastanelerdeki maliyetler oldukça yüksek .

Özel sağlık sigortası bize istediğimiz zaman istediğimiz hekime, istediğimiz sağlık kurumuna ulaşmamızı sağlıyor. Özel bir sağlık sigorta poliçesi yaptırırsanız özel hastanelerdeki bir hekime kaç kez giderseniz gidin bir sınırlama ile karşılaşmazsınız.

anadolu sigorta

anadolu sigorta


Sağlık sigortası yaptırırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Sigortalı adayının hangi sağlık sigortasını alması gerektiğine karar vermesi hem poliçede yer alacak teminatlar, hem de poliçe primine etki eden en önemli faktörlerden biridir.
Örneğin özellikler çocukları olan kişilerin ayakta tedavi poliçesi almaları onlar için önemli. Özellikle 6 yaşın altındaki çocukların normal rutin doktor muayeneleri sağlık sigortası poliçesi içinde karşılandığından ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçe almaya dikkat etmeli.

En başında sağlık sigortasına hangi şartlarda dahil olacaklarını bilinmesi de çok önemli. Özel sağlık sigortası, sadece poliçeyi yaptırdınız tarihten sonra ortaya çıkan hastalıklarınızı kapsamakta. Bundan öncesi hastalıkları kapsamamaktadır. Bu nedenle kişi başvuru formu doldururken, sigorta şirketine geçmişten gelen herhangi bir hastalığı varsa bunu beyan etmeli Örnek olarak ; Tansiyonu Olabilir, diyabeti olabilir vs. Beyan edilen hastalıklar için sigorta şirketi tarafından risk değerlendirilmesi yapılarak ilgili hastalıklar kapsam dışı bırakılır ya da ek prim ile kapsam içine alınır.

Sigortalı, mutlaka poliçesinde yer alan teminatları bilmelidir. Özel Sağlık Sigortası içerisinde ki özel şartları mutlaka okumalılar .

Ömür boyu yenileme garantisine nasıl sahip olacağı hakkında bilgi edinilmeli ve aynı zamanda ilk yıl için ilgili bekleme süresinde hastalıkların neler olduğunun bilinmesi gerekmekte.

Anadolu sigorta özel sağlık sigortası teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç
 • Tanı
 • Fizik tedavi
 • Menopoz* (Özel Şartlarla Belirleni)
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda bulunan diğer teminatlar; poliçenin geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitler ile karşılanır

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

Anadolu sigorta özel sağlık sigortası dilerseniz yurt dışında da geçerli.

Temel Ürün – Hesaplı Sağlık Sigortası

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır.

Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu

TEMİNATLAR ÖDEME ORANI (%) TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT 100 LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) 100 LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ 100 LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK 100 LİMİTSİZ
TANI YATARAK 100 LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
DİYALİZ 100 LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE 100 LİMİTSİZ
EVDE BAKIM 100 30.000,00 (YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON 100 40.000,00 (YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ 100 7.000,00 (YILLIK LİMİT)
SUNİ UZUV 100 35.000,00 (VAK’A BAŞI)
AMBULANS 100 3.500,00 (VAK’A BAŞI)
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI 100 42.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT DIŞI HAVA AMBULANSI 100 84.000,00 (VAK’A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER 100 2.200,00 (YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
PSA 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP 100 YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
 • Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç(yatarak), tanı (yatarak), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale teminatları sadece yurtiçinde limitsiz, yurtdışında ise yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
 • 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalıların yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.
 • Sigortalılar ek prim ödeyerek ferdi kaza teminatı da alabilmektedir.

Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu

TEMİNATLAR ÖDEME ORANI (%) TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT 100 6.240,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT 100 15.600,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT 100 31.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT 100 62.400,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT 100 156.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT 100 312.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 1.8000,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM 100 3.420,00 (GÜNLÜK LİMİT)
100 307.800,00 (VAK’A BAŞI)
DOKTOR TAKİBİ 100 636,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK 100 5.900,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK 100 9.100,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ 100 149.000,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ 100 122.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ 100 62.000,00 (YILLIK LİMİT)

Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.

ÜRÜN ADI KAPSAM AYAKTA TEDAVİ YATIŞLI TEDAVİ
    Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı
Temel Ürün – Hesaplı Sağlık Sigortası Sadece Yatışlı Tedaviler Yok Yok Limitsiz %100
Hesaplı Plus Sağlık Sigortası Hesaplı Sağlık Sigortası + İleri Görüntüleme Tetkikleri İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Hesaplı Maksi Sağlık Sigortası Hesaplı Sağlık Sigortası + Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100
Standart Sağlık Sigortası Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler 2.000 ₺ %80 Limitsiz %100
Standart Plus Sağlık Sigortası Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler 4.000 ₺ %80 Limitsiz %100
Elit Sağlık Sigortası Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler Limitsiz %80 Limitsiz %100
Elit Plus Sağlık Sigortası Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler Limitsiz %100 Limitsiz %100

Ekonomik ürünlere sahip sigortalının poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşları ve yurt dışında geçerli değildir.

Bu Yazıyı Paylaş:

Facebook Twitter Linkedin Reddit Tumblr
 •   Kasko
 •   Trafik
 •   Seyahat
 •   Tamamlayıcı Sağlık
 •   Sağlık
 •   Konut
 •   İşyeri
 •   Dask

Kasko-Trafik Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Kasko-Trafik Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Konut Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen İşyeri Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Dask Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

×  WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya bize yenikent@idealsigorta.com adresine bir e-posta gönderin.

Bizi arayın +905534651800
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?