• 29 Ekim Mah. Mevlana Cad 866. Sokak No:1-2/C Yenikent Ankara
 • Bizi Arayın :0312 277 24 37

Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası
Acentem Burada

Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası ile eğitim için yurtdışında bulunduğunuz süre zarfında koruma altındasınız.

Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

Eğitiminiz süresince hem seyahatiniz, eğitiminiz hem sağlığınız güvence altında. ‘ Erasmus Seyahat Sağlık Sigortası ile eğitiminiz süresince alacağınız keyfi bozabilecek her türlü risk ortadan kalkar. Yurt dışı eğitiminiz sırasında karşılaşabileceğiniz hastalık ve yaralanmalar için tıbbi tedavi masraflarınız, hastalık veya yaralanma durumunda sigortalının nakli, ölüm halinde cenazenin nakli, şahsi sorumluluk ve acil diş tedavisi sigorta poliçeniz tarafından karşılanmaktadır.

Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık sigortası süresi, sigortayı yaptıracak kişinin eğitim sürecine bağlı olarak belirlenir. Bu süre 3 ay, 6 ay ve 1 yıl olarak düzenlenebilir.
Yurt dışı eğitim sigortasının standart seyahat sağlık sigortası poliçelerinden en büyük farkı, poliçenin seyahat süresi boyunca geçerli olmasıdır. Politika hem İngilizce hem de Türkçe olarak düzenlenebilir. Poliçe Avrupa ülkelerinde geçerlidir ve yaş sınırı 30’dur. 30 yaşın üzerindeki kişilere garanti verilemez . Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası için bize ulaşın

acentemburada.com ayrıcalığı ile

Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlar

YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (ERASMUS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
HİZMETLER ve GENEL ŞARTLAR
BÖLÜM I – GENEL ŞARTLAR
A) SİGORTANIN KONUSU
İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı öğrenciler ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu öğrencilerin poliçede belirtilen ülkelere
ve/veya belirtilen bölgelere yaptıkları seyahatleri esnasında oluşan, Seyahat Sigortası kapsamındaki
giderlerini, “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri, işbu ‘Özel Şartlar’ ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel
Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam
dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsamı,
poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya sigortalının ikamet adresine
dönüş yapması (hangisi daha kısa ise) halinde geçerliliğini yitirecektir. Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası
Poliçe üzerinde yazılı olan bilgiler esastır. Sigorta teminatı, sadece poliçede belirtilen kişiler için
geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamaz.
Sigortadan yararlanacak kişinin poliçe düzenlendiği sırada Türkiye’de bulunması gerekmektedir, aksi
takdirde poliçe geçersiz olacaktır.
Aynı teminatları içeren iki veya daha fazla seyahat poliçesi alınması halinde limiti yüksek olan poliçe
limitleri ve oranları dahilinde değerlendirme yapılmaktadır. Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası,
Özel şartlar kapsamında tanımlanan hizmetleri, işbu özel şartlarda ve sigorta poliçesinde tanımlanan
koşullar ve limitler çerçevesinde sunmaya çalışacaktır. Sigortalı Türkiye’de eğitim gördüğü ve
yurtdışında eğitim göreceği kurumdan alacağı resmi evrakları ibraz etmek zorundadır.
B) TANIMLAR

 1. Acil Durum: Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması
 2. Asistans Hizmeti: ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından, bu anlaşmada kapsam altına alınan ve Bölüm II’de
  sunulan şartlar ve limitler çerçevesinde verilen hizmetler.
 3. Bedensel Yaralanma: Kaza gibi ani ve harici etkilerle oluşan ve Sigortalı’nın tıbbi araştırma
  yapılmasını veya bir sağlık kuruluşundan veya hekimden tedavi almasını gerektirecek bedeni
  yaralanmalar. Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası
 4. Daimi İkametgah: Poliçede belirtilmiş olan, sigortalının yurt içindeki ikametgah adresi.
 5. Erasmus Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası ,Doktor: Türkiye’de veya yurt dışında tıp fakültesi diplomasına sahip hasta kabul edip tedavi etmeye
  yetkisi olan kişidir.
 6. Hastalık: Sigortalının bir doktor tarafından müdahaleyi veya tıbbi araştırmayı gerektirecek fiziksel
  veya ruhsal fonksiyonlarında bozulmadır.
 7. ASİSTANS ŞİRKETİ: Seyahat sigortası kapsamında sigortalının gerçekleşen risklerin hizmetini
  uluslararası organizasyonu ile birlikte assistans hizmetlerini veren kuruluştur.
 8. Kaza: Sigortalının kontrolü dışında dış bir etkene bağlı olarak meydana gelen tıbbi tetkik ve
  muayenelerle kanıtlanabilecek bedensel yaralanma veya hastalıklara sebep olan ani olaydır.
 9. Kronik Hastalık: Başlangıcından itibaren dönemsel olarak tekrarlayan veya devamlı sağlık
  sorunlarına sebep olan yavaş ilerlemeye eğilimli hastalıktır.
 10. Medikal Ekip: ASİSTANS ŞİRKETİ sorumlu hekimi ve tedavi eden doktor tarafından tanımlanan her
  bir vak’aya uygun 24/24 saat x 7 gün hizmet veren tıbbi birim.
 11. Muafiyet: ASİSTANS ŞİRKETİ’nin hizmet kapsamına girmeyen ve Sigortalı’nın kendisi tarafından
  ödenmesi gereken masraflar.
 12. Sağlık Kuruluşu: İlgili ülkenin yetkili makamları tarafından ruhsatlandırılan ve düzenli kontrol
  edilen özel sektör veya kamuya ait ayakta / yatarak tedavi hizmetleri veren kuruluşlardır.
 13. Sigortalı: Ankara Sigorta tarafından düzenlenen seyahat sağlık sigortasının teminat kapsamına
  Bu Doküman “Ankara Sigorta Bilgi Güvenliği” Kuralları Çerçevesinde Genel / Public sınıflandırma seviyesi
  ile kayıt edilmiştir.
  dahil bulunan kişi.
 14. Sigorta Başlangıcından Önce Varolan Hastalıklar: Poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu
  yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum.
 15. Yakınlar: Baba, anne, çocuk, eş, erkek kardeş, kız kardeş.
  C) COĞRAFİ KAPSAM
  Bölge: Şengen ve Avrupa Ülkeleri
  D) YAŞ SINIRI
  Yaş sınırı 30 yaş olup, 30 yaş üzeri teminat verilmemektedir.
  E) POLİÇE SÜRESİ
  Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça,
  Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.
  BÖLÜM II ‐ TEMİNATLAR
  1) Tıbbi Tedavi Teminatı
  Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ASISTANS
  ŞİRKETİ; hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.
  Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra
  reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Daha önceden var olan ve kronik
  hastalıklar kapsam dışıdır.
  2) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati
  Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ASISTANS
  ŞİRKETİ Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve ASISTANS ŞİRKETİ’nin doktoru tarafından en
  uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi
  merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri
  karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde
  hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi
  için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak
  ASISTANS ŞİRKETİ’nin doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler
  tamamen kapsam dışındadır. Sedyeli uçuş kararında, sigorta şirketi 3 adet ekonomi sınıfı uçak bileti
  kadar ödeme yapacaktır. Kalan tutar sigortalıya aittir.
  Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde
  yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate
  devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış
  olduğu taşıma aracını kullanamayacağına ASISTANS ŞİRKETİ’nin doktoru tarafından karar verilirse,
  ASISTANS ŞİRKETİ’nin, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en
  uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri
  karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor
  gerekmektedir.
  3) Cenaze Nakli
  Sigortalı’nın seyahati esnasında vefat etmesi durumunda ASİSTANS ŞİRKETİ, cenazenin sigortalının
  daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi
  şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil
  masraflarını aşağıda yer alan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin
  masrafları teminat kapsamında değildir.
  Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.
  4) Kişisel Sorumluluk
  Sigortalı Kişinin seyahati esnasında yasal olarak aşağıdaki hasarları ödeme sorumluluğu oluştuğu
  takdirde, Sigortacı Teminat Tablosunda belirtilen tutar dahilinde ödeme yapacaktır (yasal masraflar
  Bu Doküman “Ankara Sigorta Bilgi Güvenliği” Kuralları Çerçevesinde Genel / Public sınıflandırma seviyesi
  ile kayıt edilmiştir.
  ve harcamalara özel):
  • Kaza sonucu maddi mülkün kaybolması veya hasarı;
  Sigortacı doğrudan veya dolaylı olarak bir kaynaktan veya orijinal nedenden oluşacak olay dizileri
  veya her bir olay için bu gibi hasarlarda Sigortalı Kişiye ödeme yapacaktır. Tazminat tutarına 150 Euro
  muafiyet bedeli uygulanacaktır.
  Bu Sigorta Sözleşmesi zorunlu sigorta, geçerli bir izin veya geçerli bir lisans sahibi olmayı gerektiren
  sporların yapılması sonucu oluşan hasar veya kazaların hiçbir durumunda kişisel sorumluluk
  ödemesini kapsamaz (motorlu araç kullanımı dahil). Ayrıca Sigortalı Kişiyle ilgili birisinin, seyahat
  refakatçisinin veya Sigortalı Kişi ile bir iş, servis veya çıraklık sözleşmesi altında çalışan kişinin, fiziksel
  yaralanma, hastalık veya rahatsızlığın bu kişilerin Sigortalı Kişiyle olan çalışma sürecinde oluşması
  durumunda, fiziksel yaralanma, hastalık veya rahatsızlık masraflarını karşılamaz (hukuki sorumluluk).
  Maddi eşyaların ücretsiz kiralanması kişisel sorumluluğu teminat altında değildir. Bu sözleşme ile
  sunulan kişisel sorumluluk, profesyonel eğlence kurumları veya spor kiralama ve satış mağazalarının
  profesyonel sorumluluğunu ve maddi kişisel sorumluluğunu teminat altına almaz.
  5) Acil Diş Tedavisi
  Acil diş bakımı gerektirecek şekilde bir ya da daha fazla doğal dişde, herhangi bir ön uyarıda
  bulunmadan ani şiddetli bir ağrı meydana geldiğinde, sigortacı fiilen yapılan tıbbi bakım giderlerini
  mutad ve makul bir şekilde ödeyecektir. Diş bakım tazminatı, en fazla 500 EUR ile sınırlı olmak üzere
  üzere diş başına azami 100 EUR olmak üzere diş doldurma, cerrahi müdahale, hizmet ya da ilaç
  karşılığı ödenecektir.
  TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER
  Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda
  belirtilen durumlar iş bu Sigorta Sözleşmesi teminatlarının dışındadır.
 16. Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri,
 17. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler
  sonucu ortaya çıkan zararlar,
 18. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan
  doğan iç kargaşalıklar,
 19. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek
  ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
 20. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve
  kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
  Bu Doküman “Ankara Sigorta Bilgi Güvenliği” Kuralları Çerçevesinde Genel / Public sınıflandırma seviyesi
  ile kayıt edilmiştir.
 21. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 22. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır
  bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 23. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya
  mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 24. Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları,
 25. Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde var olan ve/veya sigorta başlangıç tarihi
  öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve
  komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar(hastalık sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin
  yurda geri gönderilmesi ve defin masrafları dahil),
 26. Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler,
  genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim
  bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri
  (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri
  testleri, yendoğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko
  üreteral reflü‐VUR vb.)
 27. Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması,
 28. Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına ilişkin her tür gider,
 29. Resmen ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklar (kolera, sıtma vb.); AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar
  ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olacağı
  tüm hastalıklar,
 30. Özel hemşire giderleri,
 31. Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi,
  eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı
  tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal
  nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri,
 32. Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları,
 33. Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları, ve
  organ/dokuya ait transfer giderleri,
 34. Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli
  olmayan sair masraflar,
 35. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm
  halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklara ait
  muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,
 36. Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
 37. Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi,
  magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.)
  5
 38. Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri,
  viral markerlar, portör tetkikleri vb), check‐up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear ve
  PSA testleri vb. rutin taramalar.
 39. Anaflaksi durumu hariç alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler
 40. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç
  işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan
  hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler
  kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri,
 41. a‐ Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya
  çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı,
  Bu Doküman “Ankara Sigorta Bilgi Güvenliği” Kuralları Çerçevesinde Genel / Public sınıflandırma seviyesi
  ile kayıt edilmiştir.
  b‐ Profesyonel sporcuların meslek kazaları. Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan ani hastalık
  ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim uygulanmaz.
  c‐ Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa kayak, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü/serbest
  dalış, yamaç paraşütü, döğüş sporları, araç yarış sporları v.s. gibi tüm tehlikeli spor dalları.
 42. Akut olmayan diş tedavileri
 43. Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb.,
 44. Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile
  kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri WHO
  onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler,
 45. Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan
  komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,
 46. Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları,
 47. Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir
  şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler ve
  diğer masraflar,
 48. Estetik tedavileri, aşılanma,
 49. Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
 50. “Check‐in” işlemi yapılmamış veya bagaj talep fişi düzenlenmemiş ve tarifeli uçuş yolculukları
  dışında meydana gelmiş bagaj kayıp veya hasarları,
 51. Sigortalı’nın daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları,
 52. Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar,
 53. Yurtdışında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar,
 54. 30 yaş ve üstü kişiler.
  SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI EK‐2
  Sigortanın Kapsamı
  Madde1‐ Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt
  dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık
  risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.
  Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya
  önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında
  meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı’ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.
  Sigortanın Süresi
  Madde 2‐ Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının
  pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona
  erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla
  tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.
  Yurtiçinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde
  belirtilir.
  Asistan Kişi/Şirket
  Madde 3‐ Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir.
  Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından
  gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.
  Poliçe İptali
  Madde 4‐ Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç
  tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla
  poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır

Seyahat Sigortası İçin 30 Neden yazımızı okuyabilirsiniz.

Anakara Sigorta

Bu Yazıyı Paylaş:

Facebook Twitter Linkedin Reddit Tumblr
 •   Kasko
 •   Trafik
 •   Seyahat
 •   Tamamlayıcı Sağlık
 •   Sağlık
 •   Konut
 •   İşyeri
 •   Dask

Kasko-Trafik Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Kasko-Trafik Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Konut Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen İşyeri Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Dask Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

×  WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya bize yenikent@idealsigorta.com adresine bir e-posta gönderin.

Bizi arayın +905534651800
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?