• 29 Ekim Mah. Mevlana Cad 866. Sokak No:1-2/C Yenikent Ankara
 • Bizi Arayın :0312 277 24 37

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi
Acentem Burada

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası dahil ,tüm sağlık sigortalarının en temel iki teminatı yatarak ve ayakta tedavi teminatlarıdır. Bu teminatlar ile , hem ayakta tedavileriniz karşılanır ve hem de yatarak tedavileriniz. Eğer muayene sonucunda hastanede yatışlı tedaviniz gerekiyor ise yatarak tedavi teminatından , yatış gerektirmeyen hallerde de , sadece muayene olarak, hastanede kalmanızı gerektirmeyen durumlar için ise ayakta tedavi teminatından yararlanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sigorta şirketleri tarafından yapılan ve özel sağlık sigortasına bir alternatif olarak görülebilen tamamlayıcı sağlık sigortası ile, SGK kapsamında çalışan ve tss ( tamamlayıcı sağlık sigortası) ürünü alan sigortalı, Türkiye deki özel hastanelerde, tedavi masrafları için dilerse ayakta dilerse sadece yatarak tedavi teminatlarını seçerek tedavi olabilirler.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, ile pahalı muayene masraflarından kurtulur ve ücretsiz ya da daha uygun fiyatlarda tedavi olmanız sağlanır. Bu nedenle tamamlayıcı sağlık sigortasına olan talep her geçen gün artmaktadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alan sigortalı 2020 fiyatları ile 15 TL katılım payı dışında bir bedel ödemez

Genel olarak , tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları sigorta firmalarına göre değişiklik gösterse de , yılda 8-10 defa ayakta ve sınırsız yatarak tedavileriniz poliçenizden karşılanır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nelerdir?

Herhangi bir hastalık neticesinde, gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerinizi sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası ile;

 • Ayakta tedavi teminatında; tahlil, röntgen, rutin doktor muayenesi, ilaç temini, fizik tedavi gibi masraflar karşılanır. 24 saati geçmeyen tüm tedavileriniz dahildir.
 • Esas konumuz olan Yatarak tedavi teminatında ise hastanede doktor onayı ile en az 24 saat kalmayı gerektiren haller bu kapsamdadır. Ayrıca yemek , refakatçi ve oda masrafları da poliçenizden ödenir

Yukarıda bahsi geçen durumların dışındaki örneğin estetik operasyon, diş tedavisi gibi durumlar sigorta şirketlerine göre ufak değişiklikler gösterse de kapsam dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yatarak Tedavi Teminatları

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı oldukça geniş olan, bununla beraber ek teminat alternatifleri ve imkanları ile kişilere daha da uygun hale getirilen bir sağlık sigortası ürünüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartlarına göre yatarak ve ayakta tedavi teminatı olmak üzere iki teminat grubuna ayrılmaktadır. Bunun yanında doğum, iş bakımı, diyetisyen hizmeti ya da psikolojik yardım gibi seçeneklerle de poliçe kapsamı genişletilebilmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatları, sağlık kurumunda en az 24 saat yatışlı tedavi gerektiren durumları içerir. Buna göre değişebilen teminat içeriği genel olarak aşağıdaki tedavileri sağlar;

 • Cerrahi müdahale
 • Yatış gerektiren cerrahi müdahale
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi
 • Diyaliz hizmetleri
 • Radyoterapi teminatı
 • Fizik tedavi hizmetleri
 • Oda ve yemek ile refakatçi masrafları

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında tüm bunlara ek olarak öz; acil gelişen sağlık problemleri, ambulans temini, röntgen veya tahlil gibi hastane hizmetleri ve tıbbi cihaz temini gibi durumlar da yer almaktadır. Aynı zamanda doktor ve hemşire masrafları da garanti altına alınır.

TSS Ameliyat ve Sonrasında Oluşan Giderler

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı içinde belki de en önemli hizmetlerden biri cerrahi müdahale giderlerinin karşılanması. Sigortalı kişi, muhtemel bir cerrahi müdahaleden sonra meydana gelebilecek tüm masrafları poliçe üzerinden giderebilir.. Anestezi için gerekli olan operasyonlardan ameliyat sonrası masraflara kadar tüm tedavi alternatifleri, bu teminat kapsamında değerlendirilmektedir.

Bunların beraberinde dış gebelik, anjiografi veya koroner gibi durumlar için gerekli olan tedavilerin masrafları da yatarak tedavi teminatı kapsamındadır. Ancak yine de, yatarak tedavi teminatı kapsamında yer alan bu hizmet hakkında detaylı ve doğru bilgilere ulaşmak için ilgili sigorta acenteliği ile görüşmek yararlı olacaktır.

TSS Hastanede Alınacak Tedavi ve Tanıların Masrafları

Tamamlayıcı sağlık sigortası Yatarak tedavi kapsamında, cerrahi müdahalenin yanı sıra hastanede yatış gerektiren tüm durumlar için güvence sağlanır. Bu teminat ile gerekli olan doktor kontrolleri, tahlil ve röntgen işlemleri, serum, hemşire ihtiyacı gibi hizmetler de yer alır.

TSS Yoğun Bakım Masrafları Nasıl Karşılanır

Ameliyat ya da benzeri herhangi bir operasyondan sonra olası yoğum bakım harcamaları, tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamındadır. Yoğun bakım masrafları, yatarak tedavi teminat kapsamında belirli şartlar ve limitler dahilinde giderilir. Bu sebepledir ki , poliçe limitlerini ve detaylarını bilmeniz faydalı olacaktır.

TSS Tehlikeli Hastalıkların Tedavisi

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında karşılanan bir diğer önemli durum ise özel tedavi gerektiren hastalıklardır. Sağlık Sigortası genel koşullarına göre kemoterapi, radyoterapi veya diyaliz gibi ciddi rahatsızlıkların tedavisini sağlamayı başaran yöntemler, yatarak tedavi kapsamına girmektedir. Fakat bu tedavilerin poliçe koşullarına göre ne sıklıkla kullanılabileceği ve limitlerin bilinmesi ileride mağduriyet yaşanmaması için son derece önemlidir.

TSS Oda, Yemek Ve Refakatçi Masrafları

Poliçenizde yer alan tüm tedaviler için gereken hastane yatışında ihtiyaç duyabileceğiniz oda, yemek veya refakatçi masrafları yatarak tedavi kapsamında yer almaktadır. Sigorta şirketine göre bu teminat limitler farklılık gösterse de, genel olarak 7 ile 10 gün arasında hastanede yatış gereken durumlar için oda ve yemek masrafları karşılanmaktadır.

TSS Tıbbi Cihaz ve İlaç Temini

Yatarak tedavi teminatı, ilaç temini veya tıbbi cihaz sağlanması gibi konularda da sigortalıya destek olmaktadır. Sigorta kapsamında yer alan kişiler, sağlık hizmetleri için gereken cihazların veya tedavileri için gereken ilaçların masraflarını sigorta üzerinden karşılatabilirler. Aynı şekilde, yoğun bakım için gerekli olan ilaç ve cihazlara ait giderler, teminat kapsamında yer almaktadır.

TSS Acil Durum Masrafları

Hayatta her an her şey olabilir ve risk durumları ile karşı karşıya kalınabilir. Çoğu zaman da hazırlıksız yakalanırız ve panik ortamı içinde karar almak zorlaşır. Yatarak tedavi teminatının sunmuş olduğu acil durum hizmetleriyle endişeleri azaltmak olanaklı hale gelmektedir. Acil durumlar için sağlanan kara veya hava ambulansı güvencesi ile en yakın özel sağlık kurumuna nakil işlemleri hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleşebilmektedir.

TSS Evde Bakım Hizmeti

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında, evde bakım yapılması gereken durumlar da poliçe kapsamında yer almaktadır.Sigorta firmalarından bazıları, evde bakım hizmeti seçeneğini ek teminatlar içinde poliçeye dahil etmektedir. Bunun yanında bazı sigorta firmalarında ise en temel teminat kabul edilir ve poliçe kapsamında yer alan yatarak tedavi teminatı üzerinden sunulur.

Tamalayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Haller

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında düzenlenen genel şartlar; tüm sigorta şirketleri için geçerlidir. Genel şartlarda teminat seçeneklerinden kapsam dışı olan durumlara ya da tazminat ödemelerinden limitlere kadar geniş kapsamlı bir detaylara yer verilmektedir.

Genel şartlara göre düzenlenen ve tüm sigorta şirketlerinin uymakla yükümlü olduğu teminat dışı durumlar ise tamamlayıcı sağlık sigortası bünyesinde şu şekilde belirlenmiştir:

 • Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan hastalıklar.
 • SGK’nın karşılamadığı tüm durumlar.
 • Anlaşmalı hastaneler dışındaki sağlık kurumlarında uygulanan tedaviler.
 • Ayakta tedavi teminatı limitini aşan tedaviler.
 • Diş tedavisi.
 • Gözlük camı, çerçevesi ve lens.
 • Yurt dışında gerçekleşen tedaviler.
 • Tüp bebek.
 • Sağlık raporları için masraflar.
 • Estetik için gereken ameliyat masrafları.
 • Doğuştan gelen veya genetik rahatsızlıklar.
 • Kök hücre tedavisi.
 • Kişilerin kendilerine verdiği zararlar.
 • AIDS tedavisi.
 • Ehliyetsiz yapılan trafik kazaları.

 

Yatarak ve Ayakta Tedavi Farkları

Tamamlayıcı sağlık sigortasının iki ana teminatı, ayakta tedavi teminatı ve yatarak tedavi teminatı arasında önemli farklar bulunmaktadır. Her şeyden önce iki teminatın içerikleri ve kapsadıkları durumlar birbirinden farklıdır.

 • Yatarak tedavi teminatı; en az bir günlük (24 saat) bir süreyle hastanede kalma zorunluluğu gerektiren ameliyat, yoğun bakım, fizik tedavi ya da diyaliz, kemoterapi, radyoterapi gibi ciddi rahatsızlıkların tedavisini kapsamaktadır.
 • Bunun yanında ayakta tedavi teminatı kapsamına giren durumlar ise hastanede kalış yapmayı gerektirmez. Küçük müdahaleler, doktor kontrolleri, tahliller, röntgen işlemleri gibi bir gün içinde tamamlanabilecek işlemler bu teminat kapsamında karşılanmaktadır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İçin Bize Ulaşın

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için ilk olarak SGK güvencesi altında olmak gerekmektedir. Buna ek olarak sigortalının 60 yaşını doldurmamış olması gerekir. 60 yaş üstü kişiler için tamamlayıcı sağlık sigortası yapan şirketler olsa da genel olarak onay vermemekteler ve poliçe primi yaşa göre değişmektedir.

Sağlık sigortalarının tamamında olduğu gibi, tamamlayıcı sağlık sigortasında da sigorta şirketi seçimi, büyük bir önem taşır. Bu sebepten dolayı farklı sigorta şirketlerini karşılaştırmak ve hem kişiye en uygun olanı hem de geniş hizmet ağı sunan şirketi bulmak gerekmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş:

Facebook Twitter Linkedin Reddit Tumblr
 •   Kasko
 •   Trafik
 •   Seyahat
 •   Tamamlayıcı Sağlık
 •   Sağlık
 •   Konut
 •   İşyeri
 •   Dask

Kasko-Trafik Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Kasko-Trafik Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Teklif Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Sağlık Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Konut Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen İşyeri Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

Hemen Dask Sigortası Teklifi Al


 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

×  WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya bize yenikent@idealsigorta.com adresine bir e-posta gönderin.

Bizi arayın +905534651800
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?