İşyeri Sigortasında 25 Teminat<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> min read</span>
insaat-sigorta

İşyeri Sigortasında 25 Teminat8 min read

İzmir depreminden sonra, televizyonda izlediğim bir röportaj da 500 bin TL değerindeki malın bina ile birlikte yok olduğunu söylüyordu 60 yaşlarında bir esnaf. Belki de yıllardır yaptığı ticaretten biriktirdikleri ile ticaret hanesi için bir emtia stoğu oluşturdu ve bir anda yok oldu. Gerçekten çok zor bir durum. Ancak yaptığınız işe göre , çok az primler ödeyerek bu riskleri ortadan kaldırmak elbette mümkün.

İşte İşyeri Sigortası tam bu noktada devreye girer. Sigortalı olmak, ölüm dışında , maddi anlamda bu esnafın depremden önceki maddi duruma geri dönmesine yardımcı olmayı hedefleyen bir sistemdir.

işyeri sigortası teminatlar
iş yerinde çalışan insanlar

İşyeri Sigortası Nedir ?

İşyeri sigortasının ilk hedefi yangındır. Bir işletme için doğal afetlerden önceki en büyük risk, işyerinde meydana gelebilecek yangın riskidir.

Bunun dışında, deprem, hırsızlık, sel ve deprem, dahili su, GLKHHKNH-Terör,Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Fırtına, Yer Kayması, Kara ve Hava taşıtlarının çarpması gibi bir çok doğal afet ve diğer riskler işyerinizi hedef almakta.

İşyeri sigortası ile , yukarıda saydığımız riskler ve daha fazlası , iş yerinizi uygun prim ve ödeme koşulları ile tam bir koruma altına alır.

İşyeri Sigortasındaki 25 Teminat ?

Aşağıda yazılı teminatlar işyeri sigortasında hayat kurtaran nitelikte

Bina Teminatı

Eğer, sahibi olduğunuz işyeri binası size ati ise Bina Teminatı alarak , yangın, deprem , terör, sel, su basması, dahili su, fırtına, yanardağ püskürmesi, cam kırılması ek teminatları ile işyeri binanızda oluşabilecek hasarlara karşı korumadasınız.

Burada dikkat edilecek husus, işyeri binanız bir konut altında ise Deprem Sigortası yaptırmalısınız. Bir deprem hasarında, deprem sigortası üzerinde kalan kısım işyeri sigorta poliçenizden karşılanır.

Makine – Tesisat Teminatı

İşyeri sigortası, iş yerinizde kullandığınız tüm makine ve tesisatı teminat altına alabilirsiniz. Hırsızlık ve yangın dahil oluşabilecek hasarlar poliçeniz kapsamında karşılanır.

nimble_asset_intro_one
İşyeri Sigortası Demişbaş Teminatı

Demirbaşlar Teminatı

Masa, sandalye, bilgisayar ,dolaplar (Makine Dışı) buz dolabı, raflar , printer gibi işyerinizde kullandığınız malzemeler demirbaş kategorisinde değerlendirilir ve poliçe kapsamındadır.

Emtia ve 3. Şahıs Emtiası Teminatı

Gerek kendi imalatınız olsun , gerekse tedarikçilerden iş yerinizde satmak için bulunan her türlü maldır.

Bunun dışında iş yerinizde 3. şahıslara ait mallarda bulunabilir. Örneğin bir oto tamirhanesinde bulunan müşterilere ait araçlar gibi. Emtianın uğrayabileceği hasarlar da işyeri sigortası poliçesi kapsamında ödenir.

Hasar gerçekleştiğinde tazminat, ancak giriş çıkış ve envanter kayıtları ile diğer bütün evrakın inceleme ve saptanması sonucunda ödenebilecektir. Sigortalı, varlığını belge ile ispat edemediği emtia veya demirbaşlar için herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır

Cam Kırılması Teminatı

Cam kırılması teminatına, işyerinizde bulunan camdan mamul masa, sehpa, aynalar, vitrin camları dahildir. Cam kırılması teminatı , özellikle işyerinde vitrin camı bulunan işletmelerin hasarlarını ivedilikle ödediği için önemli teminatlardandır.

Elektronik Cihaz Teminatı

Elektronik Cihaz Teminatı ile İşletmede bulunan elektronik cihaz ve teçhizatın; deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken ya da aynı işletme içerisinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, daha önce bilinmeyen ani ve beklenmedik her çeşit sebepten oluşabilecek maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde temin eder.
Sigorta bedeli, söz konusu cihazların varsa nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil olmak üzere yeni ikame değeri esasına göre belirlenir. Aksi takdirde, hasar eksik sigorta kurallarına göre ödenecektir.
Elektriksel sebeplerden kaynaklı hasarlarda, poliçe üstünde belirtilen maktu tutarlardan az olmamak koşuluyla hasarın %25 i
oranında muafiyet uygulanacaktır.
Hasarlanan herhangi bir parçanın piyasadan temin edilememesi ve cihazın kullanılamaz hale gelmesi durumunda ödenecek tazminat tutarı, hasarlı parçanın muadilinin bedeli kadar olacaktır.
Sigorta teminatı, sigorta konusu cihazların düzenli kontrol, revizyon ve periyodik bakımının yapılması kaydıyla verilecek olup, söz konusu cihazların, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması koşulu aranacaktır.
Bakım tutum raporlarının düzenlenmiş olması halinde dahi expertiz tarafından yapılacak incelemede, hasarın yakın nedeninin bakımsızlık olduğu durumlar teminat harici olacaktır. Her türlü yazılım/programlar teminat haricidir.

Tahmini Kasko Hesaplama Yapılır mı ?

Reklam Panosu / Totem Temiantı

İş yerinizin reklam sürecinde en etkili yöntemlerden olan kapı önü reklam panosu ve totemler de poliçe kapsamında , beklenmedik risklere karşı işyeri poliçeniz kapsamında.

Elbette yukarıda bahsi geçen teminatlar, genel olarak bir işyeri sigorta poliçesinden olması gereken ana teminatlardandır. Poliçeniz tamamı bu seçeceğiniz teminatlara göre şekillenir.

Aynı zamandan bir iş yeri poliçesi işinizin niteliğine göre şekillenir. Bina size ait değil ise bina teminatını almazsınız. İşyeriniz ofis ise emtia teminatına poliçenizde yer vermenize gerek yoktur.

1 Kasko Sigortası Araç Yaş Sınırı Nedir?

Yukarıda Bahsi Geçen Teminatların Dışında Poliçenizde ek teminat olarak ;

Ek Teminatlar

 • Dahili Su
 • Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi
 • Duman
 • Fırtına
 • Hava Taşıtları
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
 • Kötü Niyetli Hareketler
 • Terör Klozu
 • Kar Ağırlığı
 • Kara Taşıtları
 • Sel Veya Su Baskını
 • Yer Kayması Klozu
 • Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
ideal-sigorta-iletisim

Teminatları bulunur.

İşyeri Poliçesi Kapsamında her sigorta şirketi işyeri yardım ve asistans hizmetleri sunuarlar. Bu hizmetlerden yaralanmak için, poliçenizi yaptırdığınız sigorta şirketine yada bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Teminatlar ;

Geçici Adres Nakil Teminatı :
Poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar neticesinde, makine tesisat, demirbaş ve elektronik cihazların bakım/onarım ve benzeri bir sebeple geçici olarak başka bir adreste bulunmaları esnasında maruz kalabilecekleri poliçede yer alan teminatlar kapsamındaki hasarlar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydıyla teminat altındadır,
Taşınma esnasında meydana gelebilecek hasarlar teminat haricidir. Her halükarda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, poliçe cetvelinde belirtilen toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.
Kira Kaybı Teminatı :
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda, binanın oturulamaz durumda olması halinde; kiracı için peşin ödenmiş kiranın, gün hesabı ile işlenmemiş süreye isabet eden kısmından meydana gelen, malik veya intifa hakkı sahibi için kiralanan
binadan beklenen kira veya intifa hakkının alınamamasından kaynaklanan kayıp teminat kapsamındadır. Tazminatın hesabında; binanın tamir ve inşası için gerekli süreye (azami bir yıl) isabet edecek kira bedeli tutarı esas alınacaktır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası mı? O da Ne?


Alternatif İşyeri Değişikliği Masrafları Teminatı :

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda işyeri binasının oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ve tamir veya yeniden inşası için gerekli makul müddeti aşmamak kaydıyla sigortalının en çok 12 aylığa kadar kiracı veya şagil veya binanın maliki sıfatı ile yapmak zorunda kaldığı alternatif işyerine ilişkin makul ölçüdeki masraflar sigortacı tarafından temin edilmiştir. Ancak sigortacının azami sorumluluğu poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlıdır.


İş Durması Teminatı :
Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı olmak kaydıyla, sigortalı yerde yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu ticari faaliyetin hasarın meydana geldiği tarihi takip eden günden başlamak üzere 3 günden fazla tamamen durması halinde, sigortalıya ödenecek hasar bedelinin %10’u ve fakat hiçbir şekilde poliçe üzerinde belirtilen limiti aşmayacak şekilde ilave bir tutar iş durması tazminatı olarak ödenir.

Yangın Sigortası Genel Şartları