Kefalet Sigortası<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> min read</span>
trafik sigortası

Kefalet Sigortası2 min read

KEFALET SİGORTASI NEDİR?

Kefalet sigortasında , borçlunun sözleşmeden ve kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar sigorta şirketi kefil olmaktadır. Bu sigorta geleneksel sigorta uygulamalarından çok bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal ürün niteliğindedir.

Kefalet Sigortasının özellikleri nelerdir?

o Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizmadır.
o Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının bir nevi kefili olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın uğradığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
o Kefalet sigortası, teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.
o Yanısıra, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.

Banka Teminat Mektubu’na muadil özellikteki Kefalet Sigortası türleri aşağıdaki gibidir;
İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması,ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.
Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.
Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.

BİLGİ TALEP FORMU

Araç Sigortası İçin Mutlaka Yazınız
Araç Sigortası İçin Mutlaka Yazınız