Meme Kanseri ve Sağlık Sigortası

Meme Kanseri ve Sağlık Sigortası

Yazımızda meme kanseri ve sağlık sigortası hakkında bilgi vermek istedik.

Özel yada tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak , sağlığınızı koruma altına alabilir ve Türkiye’nin en seçkin hastanelerinde tedavilerinizi olabilirsiniz. Ak Sağlık Özel Sağlık Sigortası yazımızda sağlık sigortasından bahsettik.

Sağlık sigortası ile kanser dahil , bir çok hastalık sonucu ortaya çıkabilecek büyük maddi masraflar poliçenizden karşılanır ve tedaviniz özel hastanede ve size özel uzman doktor tedavisi eşliğinde tamamlanır.

Sahip olduğumuz en değerli varlığımız öncelikle kendi sağlığımızdır. Özel sağlık sigortası size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunar. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bunu bir lüks olarak düşünmekten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekli.

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene hizmeti
 • İlaç ayakta tedavi
 • Tanı ayakta tedavi
 • Fizik tedaviler
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; sağlık sigortasının geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanır.

 • Küçük müdahale
 • Evde bakım
 • Rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Ambulans
 • Yurtiçi hava ambulansı
 • Yurtdışı hava ambulansı
 • Doğum
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Yenidoğan kuvöz teminatı
 • Check-up*

Göğüs hakkında

Göğüs, çok yağlı dokudan çok yoğun dokuya kadar değişen farklı dokulardan oluşur. Bu doku içinde bir lob ağı vardır. Her bir lob, süt bezleri içeren lobüller adı verilen küçük, tüp benzeri yapılardan oluşur. Küçük kanallar, loblardan meme ucuna süt taşıyan bezleri, lobülleri ve lobları birbirine bağlar. Meme başı, meme başını çevreleyen daha koyu alan olan areolanın ortasında yer alır. Kan ve lenf damarları da göğüs boyunca akar. Kan, hücreleri besler. Lenf sistemi vücuttaki atıkları boşaltır. Lenf damarları, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan küçük, fasulye şeklindeki organlar olan lenf düğümlerine bağlanır. Lenf düğümleri, boyun, kasık ve karın gibi vücudun farklı bölgelerinde bulunur. Memenin bölgesel lenf düğümleri memeye yakın olanlar. Hamilelik ve Koronavirüs yazımızla hamilelik sürecinde koronavirüs mücadelesi nasıl yapılır okuyabilirsiniz.

Meme kanseri hakkında

Kanser, memedeki sağlıklı hücrelerin değişip kontrolden çıkarak tümör adı verilen bir kitle veya hücre tabakası oluşturmasıyla başlar. Bir tümör kanserli veya iyi huylu olabilir. Kanserli bir tümör kötü huyludur, yani büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. İyi huylu bir tümör, tümörün büyüyebileceği ancak yayılmayacağı anlamına gelir.

Göğüs kanseri, kanser bitişik organlara veya vücudun diğer kısımlarına doğru büyüdüğünde veya meme kanseri hücreleri, kan damarları ve / veya lenf damarları yoluyla vücudun diğer kısımlarına hareket ettiğinde yayılır. Buna metastaz denir.

Bu kılavuz, evre I, II ve III’ü içeren hem invazif olmayan (evre 0) hem de erken evre ve yerel olarak ilerlemiş invaziv meme kanserini kapsar. Meme kanserinin evresi, kanserin ne kadar büyüdüğünü ve yayılıp yayılmadığını tanımlar.

Göğüs kanseri en yaygın olarak yakındaki lenf düğümlerine yayılsa da, vücutta kemikler, akciğerler, karaciğer ve beyin gibi alanlara da yayılabilir. Buna metastatik veya evre IV meme kanseri denir ve en gelişmiş meme kanseri türüdür. Bununla birlikte, tek başına lenf düğümlerinin tutulumu genellikle evre IV meme kanseri değildir. 

Meme kanseri ilk tedaviden sonra tekrar ortaya çıkarsa, lokal olarak tekrarlayabilir, yani aynı memede ve / veya bölgesel lenf düğümlerinde. Uzak nüks veya metastatik nüks olarak adlandırılan vücudun başka bir yerinde de tekrarlayabilir .

Meme kanseri türleri

Göğüs kanseri, invaziv veya non-invazif olabilir. İnvazif meme kanseri, çevre dokulara ve / veya uzak organlara yayılan kanserdir. Non-invaziv meme kanseri, memedeki süt kanalları veya lobüllerin ötesine geçmez. Çoğu meme kanseri kanallarda veya loblarda başlar ve duktal karsinom veya lobüler karsinom olarak adlandırılır:

 • Duktal karsinom. Bu kanserler süt kanallarını kaplayan hücrelerde başlar ve meme kanserlerinin çoğunu oluşturur.
  • Yerinde duktal karsinom (DCIS). Bu, yalnızca kanalda bulunan ve kanalın dışına yayılmayan, invaziv olmayan bir kanserdir.
  • İnvazif veya infiltre duktal karsinom. Bu, kanalın dışına yayılan kanserdir.
 • İnvazif lobüler karsinom. Bu, lobüllerde başlayan ve lobüllerin dışına yayılan kanserdir.

Daha az görülen meme kanseri türleri şunlardır:

 • Medüller
 • Müsinöz
 • Borulu
 • Metaplastik
 • Papiller
 • İnflamatuar meme kanseri , tüm meme kanserlerinin yaklaşık% 1 ila% 5’ini oluşturan agresif bir kanser türüdür.
 • Paget hastalığı, meme ucunun kanallarında başlayan bir kanser türüdür. Genellikle non-invaziv olmasına rağmen, invaziv bir kanser de olabilir.

Meme kanseri alt türleri

Tümör örneği üzerinde spesifik testler yapılarak belirlenen 3 ana meme kanseri alt tipi vardır. Bu testler, doktorunuzun kanseriniz hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve en etkili tedavi planını önermesine yardımcı olacaktır .

Tümör örneğini test etmek, kanserin:

 • Hormon reseptörü pozitif. Östrojen reseptörlerini (ER) ve / veya progesteron reseptörlerini (PR) ifade eden meme kanserleri, “hormon reseptörü pozitif” olarak adlandırılır. Bu reseptörler, hücrelerde bulunan proteinlerdir. Östrojen reseptörlerine sahip tümörler “ER pozitif” olarak adlandırılır. Progesteron reseptörlerine sahip tümörler “PR pozitif” olarak adlandırılır. Hormon reseptörü pozitif olarak adlandırılan bir kanser için bu reseptörlerden sadece 1 tanesinin pozitif olması gerekir. Bu kanser türü, büyümesi için östrojen ve / veya progesteron hormonlarına bağlı olabilir. Hormon reseptör pozitif kanserler her yaşta ortaya çıkabilir, ancak menopoza girmiş kadınlarda daha yaygındır. Göğüs kanserlerinin yaklaşık üçte ikisi östrojen ve / veya progesteron reseptörlerine sahiptir. Bu reseptörleri olmayan kanserler “hormon reseptörü negatif” olarak adlandırılır.
 • HER2 pozitif. Meme kanserlerinin yaklaşık% 20’si , büyümek için insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 ( HER2 ) adı verilen gene bağlıdır . Bu kanserler “HER2 pozitif” olarak adlandırılır ve HER2 geninin birçok kopyasına veya HER2 proteininin yüksek seviyelerine sahiptir. Bu proteinlere “reseptörler” de denir. HER2 gen kanser hücrelerinde bulunan ve tümör hücre büyümesi için önemli olan, HER2 proteinini yapar. HER2 pozitif meme kanserleri daha hızlı büyür. Hormon reseptörü pozitif veya hormon reseptörü negatif de olabilirler. HER2 proteini içermeyen veya düşük seviyelerde ve / veya HER2 geninin birkaç kopyasına sahip kanserler “HER2 negatif” olarak adlandırılır.
 • Üçlü negatif. Bir tümör ER, PR ve HER2 ifade etmezse, tümöre “üçlü negatif” denir. Üçlü negatif meme kanseri, invazif meme kanserlerinin yaklaşık% 15’ini oluşturur. Üçlü negatif meme kanseri, genç kadınlar, özellikle daha genç Siyahi ve İspanyol kadınlar arasında daha yaygın görünmektedir. Üçlü negatif meme kanseri, BRCA1 geninde mutasyona sahip kadınlarda da daha yaygındır . Uzmanlar, 60 yaşın altındaki üçlü negatif meme kanseri olan tüm kişilerin BRCA gen mutasyonları için test edilmesini önermektedir . Bkz Risk Faktörleri ve Önleme bu genetik mutasyonlar hakkında daha fazla bilgi için bölüm.

Kaynak: cancer.net