Orient Sigorta Kritik Hastalıklar Sigortası
tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı

Orient Sigorta Kritik Hastalıklar Sigortası

90 TL den başlayan fiyatlarla kritik hastalıklara ve kazalara karşı kendinizi güvence altına almanın tam zamanı

Orient Sigorta Kritik Hastalıklar Sigortası ile;

  • Kalp Krizi
  • Kroner Arter Ameliyatı
  • Organ Nakli
  • Parapleji
  • Multipl Skleroz
  • Felç
  • Kanser
  • Görme Kaybı

Orient Sigorta Kritik Hastalıklar Sigortası Tehlikeli Kritik Hastalıklar

Aşağıda da belirtilen kritik hastalıklara istinaden, teminat tarihinden önce olmayan ve daha sonra ortaya çıkan hastalığa, semptomlara istinaden belirtilen teminat tutarını nakit olarak sigortalıya öder.
Sigortalıya, Semptomları (ve/veya tedavisi) kapsam tarihinden önce mevcut olmayan bir Kritik Hastalık (bu metinde tanımlandığı
üzere) teşhisi konması halinde poliçe limitlerince hasar ödemesi gerçekleşir.
Kritik Hastalık aşağıdakilerden herhangi biri anlamına gelmektedir:

Kalp Krizi

Alana yeterli kan akışının aniden kesilmesinden ötürü kalp kasının tam kalınlığının (transmural) Ölümü. Teşhis aşağıdaki
kriterlerin tümü kesin bir akut miyokardiyan enfarksiyon gösterdiğinde, bunların tümüne dayalı olacaktır:
i) tipik göğüs ağrısı geçmişi;
ii) yeni EKG değişiklikleri;
iii) kardiyak enzimlerinin, troponinlerin ya da diğer biyokimyasal göstergelerin yükselmesi.
Kısıtlama olmaksızın anjina dahil diğer akut koroner sendromlar bu tanımın kapsamında değildir.

Koroner Alter Ameliyatı

Kısıtlayıcı anjinal semptomları bulunan kişilerde bypass greftli bir ya da birkaç koroner arterin daralması ya da bloke olmasını
düzeltmek için bir Uzman Kardiyologun tavsiyesiyle açık kalp ameliyatı geçirmek fakat, balon anjiyoplasti, lazer tedavisi ya da
herhangi bir başka prosedür gibi ameliyat dışı prosedürler hariçtir.

Felç

Üst üste yirmi dört saatten uzun süren ve Kalıcı nörolojik eksiklik kanıtı üreten nörolojik sekeller üreten herhangi bir
serebrovasküler oluşum. Beyin dokusunun enfarktüsü, intrakraniyal ve/ya da subaraknoid kanama ve ekstrakranyal bir kaynaktan embolizasyon buraya dahildir. Geçici İskemik Ataklar özellikle hariçtir.

Kanser

Malignan hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve yayılması ve dokunun envazyonunun varlığı. Böylesi doku envazyonunun tartışmasız
kanıtı ya da kesin malignan bir büyüme histolojisi üretilmelidir. Kanser terimi aynı zamanda lösemiler ve Hodgkin hastalığını
içermektedir fakat aşağıdakiler hariçtir:
i) Histolojik olarak pre-malignan, noninvazif ya da kanser in situ olarak tanımlanan tüm tümörler;
ii) Histolojik olarak Gleason skoru 6?dan yüksek ya da en az TNM sınıflandırması T2NOMO?ya ilerlemiş olarak
sınıflandırılmadığı müddetçe, tüm prostat tümörleri;
iii) Herhangi bir insan bağışıklık zayıflatıcı Virüsün varlığında tüm lenfoma formları;
iv) Herhangi bir insan bağışıklık zayıflatıcı Virüsün varlığında Kaposi sarkomu;
v) İnvaziv malignan melanoma dışındaki herhangi bir cilt kanseri.

Böbrek Yetmezliği

Sonucu olarak düzenli böbrek diyalizi ya da böbrek nakli yapılması gereken, her iki böbreğin işlemesinin kronik geri dönülmez
yetmezliğini sunan son aşama yetmezlik.

Önemli Organ Nakli

Kalp, kalp ve akciğer, karaciğer, pankreas ya da kemik iliği nakli alıcısı olmuş bulunmak.

Parapleji


Her iki bacak ya da her iki kolun kullanımının Tam ve Geri Dönülmez kaybı (kayıtlı ve uygun kalifikasyonlara sahip bir uzman
doktor tarafından teşhis edildiği üzere). Engellilik kalıcı olmalı ve uygun nörolojik delille desteklenmelidir.