SBM Sigorta Bilgi Merkezi

Ülkemizde sigortacılık hızlı ve baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve halkımızın sigorta ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenilir biçimde gidermelerine yardımcı olabilmek için kurulmuş bir sistemdir.

Sbm sigorta sektöründe yıllar içinde oluşan bazı olumsuzlukların giderilmesi ve sigortalının sigorta poliçesi en güvenilir şekilde edinmesini amaçlamakla birlikte, sigorta acentesi tarafından yapılan poliçenin anında SBM sitemine kayıt olmasını sağlamakta ve sigortalının asına yapılan poliçeyi E Devlet sisteminden online olarak görmesini amaçlamaktadır.

SBM sigorta sektörünün tüm verilerini tek merkezde toplar ve ve bu verileri güvenli şekilde saklar. Böylelikle asıl işi güven olan sigorta sektörünün güven unsurunu daha da sağlamlaştırır.

SBM ,5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinin birinci fıkrasına istinaden; sigortalılar ve bu sigorta sözleşmesinden dolaylı yada direk menfaat sağlayanlara kişilere ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları dahil olmak üzere, risk değerlendirmesine esas verileri/bilgileri toplamak ve bu verilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulmuştur.

Bizden almış yada alacağınız tüm sigorta poliçeleri bizim dışımızda SBM tarafından da saklanır