Sigortanın 3000 Yıllık Tarihi<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> min read</span>
sigorta-tarihi-yangin-sigortasi

Sigortanın 3000 Yıllık Tarihi5 min read

Sigortanın bir sektör haline gelmesinden binlerce yıl önce insanların sigorta ihtiyacı oluşmaya başlamış ve sigorta konusunda girişimleri olmuş.

Sanıldığının aksine, günümüz teknolojisinin ve ticari hayatının gelişmesi son yüz yıla ait bir gelişim değildir. Çok uzun zaman önce ortaya çıkan ihtiyaçların evrilerek bize ulaşmasıyla başlamıştır.

Sigortanın 3000 Yıllık Tarihi Nasıl Başladı?

Sigortanın antik dünyaya uzanan bir geçmişi vardır. Yüzyıllar boyunca, insanları çeşitli risklerden korumak için modern bir iş haline geldi. Sektör uzun yıllardır karlı olmuştur ve özel ve kamu uzun vadeli finansmanın önemli bir yönü olmuştur.

Antik dünyada, ilk sigorta türleri Babil ve Çinli tüccarlar tarafından kaydedildi. Mal kaybını sınırlamak için, tüccarlar eşyalarını tehlikeli sulardan geçirmek için gemilere bölerlerdi. 

Hammurabi Yasasında Sigortacılık


Sigortanın 3000 yıllık tarihinde ilk belgelenmiş kayıp sınırlama yöntemlerinden biri, MÖ 1750 civarında yazılmış olan Hammurabi Yasasında belirtilmiştir. 
Bu yönteme göre, kredi alan bir tüccar, gönderinin çalınması durumunda kredinin iptal edileceğine dair bir garanti karşılığında borç verene fazladan bir para ödeyecektir. 

Halklarını ilk sigortalayanlar Ahameniş hükümdarlarıydı ve sigorta kayıtları noterlik ofislerinde yapılmaya başlandı .Hükümdara verilen hediyeler bir sicil defterine kayıt edilerek  önemli değere sahip hediyeler için sigorta poliçeleri tanzim edildi. Bu hediyeler hükümdarlara verildi

Sigortanın 3000 Yıllık Tarihi .Bir Hayat Sigortası Örneği

Antik dünya geliştikçe, seyahat için elverişli mevsimlere dayalı oranlara sahip deniz kredileri ortaya çıktı. M.Ö. 600 civarında, Yunanlılar ve Romalılar, ilk yaşam ve sağlık sigortası türlerini oluşturdular. Bu dernekler, ölen vatandaşların ailelerine bakım sağlıyordu. Bu tür sigortalar, dünyanın birçok farklı bölgesinde yüzyıllar boyunca devam etti ve poliçeler cenaze törenlerinde yapılan masrafları da içeriyordu. 12. yüzyılda Anadolu’da bir tür devlet sigortası tanıtıldı. Bölgede tüccarlar soyulursa, devlet hazinesi kayıplarını geri ödeyecekti.

Anadolu da İlk Sigorta

12. yüzyılda Anadolu’da bir tür devlet sigortası tanıtıldı. Bölgede tüccarlar soyulursa, devlet hazinesi kayıplarını geri ödemeye başladı.

Sözleşmelere veya kredilere bağlı olmayan bağımsız sigorta poliçeleri, 14. yüzyılda Cenova’da su yüzüne çıktı. Bu, ilk belgelenmiş sigorta poliçesinin 1347’de yapıldığı yerdir. Sonraki yüzyılda, bağımsız deniz sigortası oluşturuldu. Bu tür sigortalarda, primler benzersiz risklere göre değişiyordu. Bununla birlikte, sigortanın sözleşmelerden ve kredilerden ayrılması, sigortayı geri kalan zaman için etkileyecek büyük bir değişiklikti.

İlk Sigorta Kitabı

Sigorta konusuyla ilgili basılan ilk kitap Pedro de Santarém tarafından kaleme alındı ​​ve literatür 1552’de yayınlandı. Avrupa’da Rönesans sona erdiğinde, sigorta çeşitli kapsamlarla çok daha sofistike bir koruma biçimine dönüştü. 17. yüzyılın sonlarına kadar pek çok alanda, tıbbi harcamalar ve cenazeler için para toplayan dost canlısı toplumlar hâkim oldu. Bununla birlikte, 17. yüzyılın sonu, Londra’nın ticaret dünyasındaki öneminin hızlı bir şekilde artmasına neden oldu. Bu aynı zamanda kargo sigortası ihtiyacını da artırdı. Londra, kargo gemilerinin ve tüccarların girişimlerini üstlenmeye istekli şirketler veya insanlar için bir merkez haline geldi. Londra’nın önde gelen sigortacılarından Lloyd’s of London, hala şehirde önemli bir sigorta işletmesidir.

Modern Sigortacılık

Modern sigorta, 1666’da meydana gelen, şehrin Büyük Londra Yangını’na kadar izlenebilir. 30.000’den fazla evi yıktıktan sonra Nicholas Barbon adında bir adam bir bina sigortası işine başladı. Daha sonra şehrin ilk yangın sigortası şirketini tanıttı. Kaza sigortası 19. yüzyılın sonlarında kullanıma sunuldu ve modern engellilik sigortasına çok benziyordu.

ABD tarihinde, ilk sigorta şirketi Güney Carolina’da bulunuyordu ve yangın sigortası sunmak için 1732’de açıldı. Benjamin Franklin, 1750’lerde, yıkıcı yangınların binaları tahrip etmesini önlemek için katkı toplayan bir şirket kurdu. 1800’lü yıllar gelip geçerken, sigorta şirketleri hayat sigortası ve diğer çeşitli kapsam türlerini içerecek şekilde gelişti. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1930’lara kadar hiçbir sigorta türü zorunlu değildi. O sırada hükümet Sosyal Güvenliği kurdu. 1940’larda, GI sigortası ortaya çıktı. II.Dünya Savaşı’nda kocası ölen kadınların mali sıkıntılarını hafifletmeye yardımcı oldu. 1980 lerden sonra araç sigortaları en fazla yapılan sigorta ürünü oldu.

Teklif Almak İçin Tıklayın

Konu hakkında wikiye göz atmak için