Türk Nippon Sağlığınız Bizde
Türk Nippon Sağlığınız Bizde

Türk Nippon Sağlığınız Bizde

Türk Nippon Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı sağlık sigortası ile SGK’lı olup özel hastanelerde yüksek ücretler ödemek istemeyen sigortalılar Medikal Park hastanesinin tüm imkanlarından faydalanabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajlarından Yararlanmak İçin ve Poliçenizi Yaptırmak İçin Bize Ulaşın

Türkiye’nin En İyi Özel Hastanelerinde Fark Ücreti Ödemeden Tüm Tedavilerinizi Olabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Ücretsiz Psikolog, Check-Up ve Diyetisyen Hizmetlerinden Yararlanın

Türk Nippon Sağlığınız Bizde Geçmişten Gelen Rahatsızlıklar

Türk Nippon Sağlığınız Bizde Sigortası ile Geçmişten Gelen Rahatsızlıklar da teminat kapsamında. Üstelik özel sağlık sigortasının yarı fiyatı primler ödeyerek sağlığınızı güvenceye alabilirsiniz.

Türk Nippon Sağlığınız Bizde Teminatları

 • Yatarak + Ayakta TeminatlarımızCerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri
Türk Nippon Sağlığınız Bizde

Türk Nippon Sağlığınız Bizde Avantajları

Türk Nippon Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı sağlık sigortası ile poliçe başlangıç tarihinden öncesinde var olan şikayet ve hastalıklarınız ile ilgili her türlü sağlık tedavi masraflarınız poliçe kapsamı dahilindedir.

0-80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahildir ) ve SGK kaydı olan tüm bireyler için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınmış olan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan bireyler bu üründen faydalanabilir.

Ayrıca Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanarak poliçe priminizin daha da uygun hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Ak Sigorta Hayata Devam Sigortası ile kritik hastalıklarınız güvence altında olsun

Türk Nippon Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları

– Bu tamamlayıcı sağlık sigortası Yatarak ve Yatarak + Ayakta olmak üzere 2 ayrı paketten oluşur. Yatarak yapılan tedaviler, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde %100 olarak ödenir. Ayakta yapılan tedavilerde ise, yılda 8 adet doktor muayenesi ile buna bağlı diğer teminatlar (Röntgen/Fizik Tedavi/Tahlil/İleri Tanı Yöntemleri) Türk Nippon Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tarafından ödenir. Sadece Yatarak Tedavi teminatı sadece Kurumsal poliçelerde verilir.

– Hasar/Prim oranı %100 ü aşan poliçeler için uygulanacak ek prim maksimum ödediğiniz poliçe primin üç katı ile sınırlı olur

– Sigortalı Poliçe primini peşin veya taksitler halinde ödeyebilir. Ne vade ve tutarlarda ödeme yapılacağı poliçe üzerinde belirtilir ve prim ödemelerinin tamamı Kredi Kartı ile blokeli olarak yapılır.

Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğru Adım

– İlgili ürünün iptali, poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak Poliçe Özel Şartlarında ayrıntılı olarak belirtilen İptal koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.

– 0-17 yaş arası tüm sigortalılar ancak ebeveynleri ile birlikte sigortalanabilir. Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük olması durumunda ise tek başına sigortalanabilir.

– İlgili ürün anlaşmalı Medical Park Hastanelerinde geçerlidir.